Expositie: Zoltin Peeter

Zoltin Peeter (Amsterdam 1942 – Hallum 2019, geboren als Peter Zwier) is de zoon van kunstenaar Dick Zwier en Robby Straub.

Zoltins kunstenaarscarrière maakte een bliksemstart. Tijdens zijn tienerjaren won hij tweemaal een kunstprijs. De gemeente Amsterdam kocht een tekening, een gouache en drie etsen van hem. Op zijn negentiende jaar – hij studeerde toen nog aan de Rietveld Academie – ontving hij de Prix Fondation Européene de la Culture. Zoltin exposeerde vanaf zijn twintigste jaar veelvuldig, in grote musea en bij galeries van naam.

Zoltin onderscheidde zich in de jaren zestig met non-figuratief grafisch werk. Zijn ‘makro-etsen’ hadden niet alleen een ongewoon groot formaat, het waren ook vergaande experimenten met het materiaal van de etsplaat zelf. Daarmee voorzag hij het gedrukte eindproduct van uiteenlopende texturen.

De jaren zeventig staan in het teken van de Shadow Case Productions: etsen en installaties die de wisselwerking tussen licht en schaduw tot onderwerp hebben.

Halverwege de jaren tachtig, tijdens een studiereis in Amerika, vindt Zoltin het thema waar hij de rest van zijn leven mee bezig zal zijn: het landschap.
Tijdens een tussenstop onderweg ziet hij een waterval die hem dermate fascineert dat zijn reizen hem in het vervolg naar Noorwegen en IJsland zullen voeren. De opgedane natuurindrukken, opgetekend in kleine reisboekjes, werkt hij in zijn boerderij in Friesland uit tot vaak tekeningen in groot formaat met een volstrekt eigen beeldtaal.

Naast zijn tekenwerk maakt Zoltin sculpturen: kleine bouwsels waarin hij verschillende materialen combineert en die soms een landschap representeren en soms een idee. Ook wordt hij gevraagd voor grote beeldhouwwerken in stadswijken of tuinen van overheidsinstituten. Vanwege de vaak grote bemoeienissen met zijn voorstellen neemt zijn animo voor grote installaties in de publieke ruimte echter wel af en doet hij daar later niet meer aan mee.

Zoltin heeft diverse (internationale) kunstprijzen ontvangen. De laatste was de Gerrit Benner Prijs 2009 van de Provinciale Staten van Friesland. Hij bleef tot aan zijn dood werken en exposeren. Vaak verzorgde hij zelf kleine uitgaafjes ter gelegenheid van zijn tentoonstellingen. Hij overleed op 15 mei 2019.